Multimedier i Willow Creek Community Church - Søgergudstjenesten som narratologisk og multimedialt forløb

Christian Grund Sørensen, Søren Nielsen

Abstract


Artiklen er et referat af en projektopgave udarbejdet ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. I dette projekt har vi undersøgt gudstjenesten som multimedialt forløb. Willow Creek Communtiy Church, USA, har i de seneste år oplevet en stor vækst i antallet af gudstjenstedeltagere. Det skyldes at kirken formår at lave gudstjenster der er forståelige og opleves relevante for alle uanset forhåndsviden om kristendom, kirke mv.. Kirken bruger multimediale indslag, drama, moderne sang og musik, og på den måde er gudstjenesterne rettet mod en bred målgruppe og flere kognitive indlæringstyper end en traditionel gudstjeneste er. Ydermere viser vores analyse, at gudstjenesterne er bygget op omkring den klassiske berettermodel med en spændningskurve igennem forløbet. Interessant i den forbindelse er, at klimaks i forløbet er den verbale prædiken.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.